Mombamomba

0 M+

Mpikambana maneran-tany

0 +

Mpikambana manerana ny Nosy

0

Faritany

Niforona ny taona 1941 ny fikambanana Mpanazava Eto Madagasikara na MEM. Mifantoka amin’ny  fampivoarana ny maha-olona feno ireo ankizivavy sy zatovovavy ao aminy ny fikambanana mba hahatonga azy ireo ho vavolombelon’i Jesoa Kristy, ho olom-pirenena vanona ary ho andrin’ny fianakaviana. Ny Mpanazava Eto Madagasikara no fikambanana lehibe indrindra misehatra ho an’ny ankizivavy sy zatovovavy eto Madagasikara. Raha jerena tokoa ny antontan’isa dia miisa ho 50 000 eo ny mpikambana izay hita eny amin’ny faritra 22 manerana ny nosy.

Ny fikambanana Mpanazava Eto Madagasikara dia mamondrona ireo skoto zazavavy avy amin’ny Synoda-mpiangonana 5 dia ny EEM, FLM, FJKM, FMTA, METM.

Eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena kosa dia mpikambana ao amin’ny AMGE (Association Mondiale des Guides et Eclaireuses) ny MEM amin’ny alalan’ny SZM (Skotisma Zazavavy Malagasy). Isan’ireo mpikambana 10 tapitrisa manerantany mianoka ny fanabeazana tsy manara-drafitra izay mampiasa ny fomba skoto ny mpikambana ao amin’ny MEM. 

Mba hahafahan'ireo mpikambana mitombo sy mitondra fiovana hatrany eo amin'ny fiarahamonina misy azy dia mizara telo lehibe ireo asa izay ataonay:

FANABEAZANA

Antoky ny fivelaran'ny maha-olona feno ny fanabeazana. Izany indrindra no antony hirotsahan'ny fikambanana amin'ny fanabeazana ny ankizivavy sy ny zatovovavy. Ka ny fanabeazana tsy manara-drafitra no entinay hikolokoloina ny mpikambana sy ny fiaraha-monina.

ASA FIROTSAHANA

Misehatra eny amin'ny fiaraha-monina ihany koa ny fikambanana Mpanazava Eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tetik'asa sy sahan'asa izay hitondran'ny mpikambana anjara hanovana ny manodidina azy.

FITONDRANA FEO

Manana ny tiany hambara ihany koa ny ankizivavy sy ny zatovovavy manoloana ny lohahevitra na olana izay mahakasika azy ireo. Ny fitondrana feo na ny adisisika no ahafahany maneho sy manolotra vahaolana amin'izany.

Ireo mpikambana

Ny fikambanana Mpanazava Eto Madagasikara dia misokajy ho faritany 25 (Diana, Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka, Analamanga Andrefana, Analamanga Avaratra, Analamanga Atsimo, Analamanga Atsinanana, Analamanga Afovoany, Mangoro Moramanga, Alaotra Ambatondrazaka , Atsinanana, Analanjirofo, Vakinakaratra Ambatolampy, Itasy, Tsiroanomandidy, Vakinakaratra Antsirabe, Morondava, Amoron’ i Mania, Matsiatra Ambony , Ihorombe, Fitovinany Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Atsimo Andrefana, Anosy , Androy ).

Ary ireny faritany ireny dia misokajy ho faritra izay ahitana fivondronana maromaro.

Eo anivon’ny fivondronana, izay miorina eny amin’ny fiangonana, kosa indray dia misy ny vondrona Mpanazava izay mizara ho sampana 3:

VORONKELY

Sampana MAVO

Ireo mpikambana 6 ka hatramin'ny 11 taona.

MPANAZAVA

Sampana MAITSO

Ireo mpikambana 12 hatramin'ny 15 taona

AFO

Sampana MENA

Ireo mpikambana 16 taona mihoatra

Ireo fandaharan'asa

Surf Smart

Nutrition Badge_transparent background

Girl Powered Nutrition

action onbody conffidence

Action on Body Confidence

Badge_english

Free Being Me

STVTattoowebimageWeb_985114

Stop The Violence

mhm badge

Red Pride